Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Powiatowy Urząd Pracy
w Malborku

al. Armii Krajowej 70
82 - 200 Malbork

tel. 55 272 33 51, fax. 55 272 33 51
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Malborski - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

F0xfp6u5fuBybIIRFs2K1Nqz4bxRgZhPYEn_WP4dYYY

B1yOktpPvEPDlukUGsDcxIxci7KDrDOoS7bCH1tDUK0

LGjYGCUjNwTwKKpjD4AHnuyzJxQc3tAAzjslF2wUDTw

pjfJ73U3IJP74J28yPK3IUDxso6UkOy_LMJaqgGsgJI

M6-sEVHYuEje_UmWk_7bQL33Qkv9M9LNgnqB7De_JfQ

sfOuYhfoLqaOVpng-cSPjwZ6ooqVFcqnbNUHmFx2TX8

AF6KuaG7iV2jFujnyciXJUQCjCrq2NqBzBQnXfrx-Kg

x-hdxTR6obdkn-Utm7M5I1rCVtNKqunc_H-TecvkQgs

CqUAAbfvkbl6AuegLEilf5G4fn-hIm7vtArnSLiENn8

Staże

Nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych - RPO WP 5.1.2

Adresaci:
bezrobotni, pracodawcy
Lokalizacja:
PUP Malbork, pok. 11, I piętro
Termin przyjmowania zgłoszeń:
w trybie ciągłym do wyczerpania środków lub zamknięcia naboru
Data od:
2017-03-13

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, iż w trybie ciągłym od dnia 13.03.2017 r. do wyczerpania środków lub zamknięcia naboru prowadził będzie nabór wniosków o organizację 6 miesięcznych staży dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku, w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie malborskim (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - projekty Powiatowych Urzędów Pracy, Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Grupa docelowa to:

osoby pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP, powyżej 30 roku życia, dla których został ustalony profil pomocy I lub profil pomocy II w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • osoby o niskich kwalifikacjach na poziomie do ISCED 3 (gdzie ISCED 1 - podstawowe, ISCED 2 – gimnazjalne, ISCED 3 –ponadgimnazjalne) .

Z uwagi na racjonalność wydatkowania środków, złożone wnioski o organizację stażu rozpatrywane będą z uwzględnieniem zobowiązania przyszłego pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po ukończonym stażu na co najmniej 3 miesiące w oparciu o:

 • stosunek pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy (1/2 etatu),
 • stosunek cywilno-prawny – zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej musi spełniać łącznie dwie przesłanki:
 1. umowa zawarta musi być na okres minimum trzech miesięcy,
 2. wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku dłuższego okresu obowiązywania umowy jej wartość winna być proporcjonalnie wyższa: np. 4 m-ce, 4 krotność minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem że stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę),

Urząd nie będzie rozpatrywał wniosków tych pracodawców, którzy wcześniej nie wywiązali się z zawartych z PUP Malbork umów. W szczególności dotyczy to tych pracodawców, którzy naruszyli zapis umowy dot. obowiązku zatrudnienia bezrobotnego, po odbytym u Pracodawcy stażu, na wskazany w umowie okres.

Zgodnie z uchwałą Powiatowej Rady Zatrudnienia Nr 74/XII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r., z możliwości korzystania ze środków publicznych na finansowanie aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu wykluczeni są przedsiębiorcy, u których stwierdzono nielegalne zatrudnienie na podstawie informacji przedłożonej przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wniosek wraz z załącznikami jest dostępny na stronie www.pup.malbork.pl  w zakładce "Staże" oraz w siedzibie urzędu w pokoju nr 11 (I piętro). 

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, pok. nr 11 lub pod numerem telefonu (55) 272 33 51 w. 320.

Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
ikona PDF wniosek o zorganizowanie stażu 2017 13-03-17 13:39 156.71KB pobierz
powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Kontakt do pracownika urzędu
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
    Obsługa pracodawców - (55) 272 33 51 w. 320 - pokój nr 11  
    Obsługa osób bezrobotnych - (55) 272 33 51 w. 325 - pokój nr 16  
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 50625
 • c-4gRBpOjqZ6uZzct-6_5YfcgD26T18oJ220c0d8yYg

 • syDpdOYrzu_yqhr4v25rC1hGObuy38nw1sPaZjuCUhw

 • sjpFD770U6bPcs8uL1C4reoIPS5YeQjNhFPZIULGVrE

 • GBd3LjZsWmaI8DeoU1k6HtThFfYReT9KHNNoS3skTPI

 • 5TvWtG3GozB922EF3u4H2Lgy_ZqmE-WUGtuTxOL-Cuw

 • v_8bmqjLQfPCijW9fNAu9yybtLvKWuMPeLbGJmdMlDw

 • Ldb4M0Uh5rH_mygKCYA5LaCpziFRZFDrptQzMbLFwHg

 • yPdRbqCpcsKOjgi6Yrqs9U7LyIZzNU8kCpDrcJhlY9w

 • eDPBCsBHeynmCfpS5Vst0u1G9F7YfvXAiZp1I5HiHPs

 • M20k96znmIrdqfzGFeHK8jZcAWB4dgu8mxrrsB10sO4

 • sN7mIfAaPtcU7JCodQWqqbF9DPrXSpr61GTT9isGFIc

 • zecN6d2RaWNeUOeuwvy22BgOF0XsT1J-UM-XZDsMyUM

 • geKx02vXopcbGa_FkP52yy1hVbQGc5NXAhwuVmCogz0

 • 4fhnkPmvshZNNHMke0bg48sWpcCOFrW6Ie7gkTwyDb0

 • U5tLD-u7q4R5gUWJORlR5iQnbLQq2JPe_qySmo-ufi8

 • i-7bB3iyUHE4DHYq74ILx5T1Z1K8ewrEnwCUdWUXGDk

 • AmaWy26gFDgNd1y64rgDsRtSaGRDkzv1gFppKJy9uMk

 • 2r8Oup1S3IdXYTDpnt2N9pKZC6OmGWUYUvTWBWNMk5A

 • dxYrWaD01cmCbEDf-uh14RaslqOhik7VQPlW9IMuvbM

 • gEOLv6REvcBbEzRPqtGYPjvjgTOZOrGstK6lhem19sw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl