Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Powiatowy Urząd Pracy
w Malborku

al. Armii Krajowej 70
82 - 200 Malbork

tel. 55 272 33 51, fax. 55 272 33 51
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Malborski - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Formy aktywizacji » Wyposażenie / Doposażenie stanowiska pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

YrJGZiOO-r5Gya4dFEis1Jrx7asm8VI0x32nCD2oIR7AlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

VPGyHkkT0DjUzqgeik-maDHIumWHOwnwU8iAeJp4fmjAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

Zfd-rqq9aOxwCZ-j6r83FhkJM3GfA9jkVFVspsL-4RbAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

2BPjhBvcM22EktVu94wsNy1F133R9_yksLQHnrdTNdfAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

JgwCsascRLcOBOwUu2TbMzFWrKsyIsZ_AaGXPtx_JzfAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

7lPjqZXJsH0-S2Ga1cZ3qPY4p3C6E-FAH3SaDj9-ZxzAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

FqrjB9ZC3sj-3qirqfqcqERx-Wqz391sYVFlkPBsGYrAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

axJ3cHso6gR9INrPLQUY9Kflrw31ILWYe7v0VJWzTF7AlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

bbyGq5F79vIDfUnBNRkNkCXtDU5LLg8KVFGKbB1GMD3AlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

Wyposażenie / Doposażenie stanowiska pracy

Nabór pracodawców wnioskujących o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Programu Specjalnego realizowanego w 2017 roku. ( forma archiwalna )

Adresaci:
pracodawcy
Lokalizacja:
PUP Malbork, nr tel. (55) 272-33-51 wew. 321, pokój nr 10
Termin przyjmowania zgłoszeń:
w dniach 29.05.2017r. – 09.06.2017r. do godziny 14.00
Data od:
2017-05-29
Data do:
2017-06-09

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, iż w dniach 29.05.2017 r. – 09.06.2017 r.  do godziny 14.00 prowadzi nabór pracodawców  wnioskujących o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Programu Specjalnego realizowanego w 2017 roku.

Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie może przekroczyć 18.500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych).

Grupa docelowa to kobiety zarejestrowane jako osoby bezrobotne w PUP w Malborku, zakwalifikowane do II  lub III profilu pomocy, wychowujące co najmniej jedno dziecko w wieku co najwyżej gimnazjalnym, w tym samotnie wychowujące dziecko.

W ramach ogłoszonego naboru przewiduje się przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 8-stanowisk pracy dla 8 skierowanych osób bezrobotnych.

Względem uczestniczek Programu Specjalnego dodatkowo  przewidziane są następujące działania:

1)    Poradnictwo zawodowe (indywidualne 2h oraz grupowe 12h)

2)    Warsztaty wizażu "Mój wygląd- lepsze samopoczucie” (5h)+ Indywidualna analiza wizerunku (0,5h),

3)    Bon wizażowy ( do 250 zł/os)

4)    Warsztaty psychologiczne "Moje zdrowie- psychiczne i fizyczne" (6h),

5)    Bon prozdrowotny (do 250 zł/os)

6)    Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem,

7)    Zwrot kosztów dojazdu.

Wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, producenci rolni oraz niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły, które spełniają warunku określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1041).

Zgodnie z art. 36 ust. 5 lit. f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru

 1. Wnioski, które wpłyną przed lub po wskazanym wyżej terminie oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 2. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data faktycznego wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.
 3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (załączniki należy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez umieszczenie  na każdej stronie klauzuli: „potwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i podpisem) należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, przy Al. Armii Krajowej 70, 82 – 200 Malbork, pokój nr 12, I piętro (Sekretariat).
 4. Do wniosku należy dołączyć wypełniony Oświadczenie wnioskodawcy oraz druk krajowej oferty pracy.
 5. Wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, w trybie konkursowym,  przez komisję powołaną przez Dyrektora PUP, według n/w kryteriów:
 • Spójność przedstawionej specyfikacji zakupów z tworzonym stanowiskiem pracy,
 • Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji,
 • Doświadczenie w dotychczasowej współpracy w zakresie zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym również wywiązywanie się z wcześniej zawartych umów,
 • Opinia pośrednika pracy w zakresie możliwości skierowania osób bezrobotnych na tworzone stanowisko pracy.
 1. Dla każdego wniosku komisja może przyznać maksymalnie 40 pkt. Po dokonaniu oceny merytorycznej wszystkich wniosków powstanie lista rankingowa na podstawie, której najwyżej ocenione wnioski otrzymają refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Nie jest możliwe przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w przypadku gdy wniosek otrzyma mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów tj. 24.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku pod nr tel. (055) 272-33-51 wew. 321 lub w siedzibie Urzędu pokój nr 10.

Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, pokój nr 10 lub na stronie internetowej www.pup.malbork.pl

 

Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
ikona DOC Krajowa oferta pracy 28-12-16 11:16 68KB pobierz
ikona DOC Oświadczenie Wnioskodawcy Program Specjalny.doc 14-04-17 10:30 46.5KB pobierz
powrót do listy

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

Kontakt do pracownika urzędu
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
     (55) 272 33 51 w. 321 - pokój nr. 10  

 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 39187
 • kh7MGZBpjmejC_J6y6aQ6a1W8RB1NTOUFwh36xIyYk896D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • YAXew2vZP2L3sUeKjrhg1yU_s01oyNMO48wLv6msLJU96D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • fckrfKJUjKCdKfbSWJobh3l6HRO0Zy_saNItH3r0Bf896D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • qSxEWkXdjqKln2LlQPqddt3LmcKMQQiumhOup7YShIE96D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • g-vTpIHS4yEOB8OggS34H-jAkDkj3OHXU4EfHMi5bDo96D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • QKfZwwfmH2xYKxR5xRC2XTW5x1X3m1GkYnTdLoOlc7A96D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • 5pWaxNxsyj4ZWtMZaGZrJHO3bYM5UVeupr7VdjslTT096D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • LRG5o0EBDaFQa32ufIstFjQreP3CAWl_C-ZMvv22ZtI96D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • lX39vrOcihSE7xKl5B1bEDl-R27Vc8Jk1bzu6G-gMeM96D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • XmzjXW3LZvUsF3nNN6cCCei_IIpHgWo0BNMA9UbXGjbAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • rdaNY---WjLT9KRP7oZu6OLrEhPlk0moVuGGtHhkdU3AlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • 7D-kAKZ7LGEmgKVjplMzpC2kTpc5-bfERhoez9wPeeXAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • 5lp67FYcociWsvoqPaQJfs13gcGPvDJVgYC7X23AzrzAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • 4BH-5zAXXGoxf7XjtiPuTvm-iLN6tis3ujSC8HcfH6fAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • r2ONLVQ0iY6rA7HVFVn-_JttAaln6VgUcboTn8r23KzAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • cdTdVe1NOKUx8X83QKA-nsM4yxe-R3ytSfoyGCiK9j3AlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • nk5GlH-DMa0sdkC6FaK-aW_hmuI8CwVtPnIQReJ0BrXAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • ACNNhMO1t2tHI1G5_hrohPRvPu6nST1Uq6MWiRc48EnAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • QiFyuzOqZGh69JyT_kq3S1tY6ACBpdbmrqFFJi_rxavAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • b0jb1LpieOhdjaYxmT7smOdyboCIg9_bSC1W4m2i6tnAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl