Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Powiatowy Urząd Pracy
w Malborku

al. Armii Krajowej 70
82 - 200 Malbork

tel. 55 272 33 51, fax. 55 272 33 51
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Malborski - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Formy aktywizacji » Wyposażenie / Doposażenie stanowiska pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

YrJGZiOO-r5Gya4dFEis1Jrx7asm8VI0x32nCD2oIR7AlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

VPGyHkkT0DjUzqgeik-maDHIumWHOwnwU8iAeJp4fmjAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

Zfd-rqq9aOxwCZ-j6r83FhkJM3GfA9jkVFVspsL-4RbAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

2BPjhBvcM22EktVu94wsNy1F133R9_yksLQHnrdTNdfAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

JgwCsascRLcOBOwUu2TbMzFWrKsyIsZ_AaGXPtx_JzfAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

7lPjqZXJsH0-S2Ga1cZ3qPY4p3C6E-FAH3SaDj9-ZxzAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

FqrjB9ZC3sj-3qirqfqcqERx-Wqz391sYVFlkPBsGYrAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

axJ3cHso6gR9INrPLQUY9Kflrw31ILWYe7v0VJWzTF7AlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

bbyGq5F79vIDfUnBNRkNkCXtDU5LLg8KVFGKbB1GMD3AlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

Wyposażenie / Doposażenie stanowiska pracy

Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ( forma archiwalna )

Adresaci:
bezrobotni, pracodawcy
Lokalizacja:
PUP Malbork, nr tel. (55) 272-33-51 wew. 321, pokój nr 10
Termin przyjmowania zgłoszeń:
do 13.10.2017r. do godziny 14.00
Data od:
2017-10-09
Data do:
2017-10-13

Ogłoszenie o naborze wniosków

o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, iż  w dniach 09.10.2017r.  – 13.10.2017r.  do godziny 14.00 prowadzi nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków:

1.    Programu Region, Gospodarka i Praca na finansowanie programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych o kwalifikacjach niedostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem osób:

 • bez kwalifikacji zawodowych,
 • bez doświadczenia zawodowego,
 • absolwentów, w tym osób które ukończyły szkołę wyższą (12 miesięcy po ukończeniu szkoły),
 • innych osób o kwalifikacjach niedopasowanych do rynku pracy oraz osób z wykształceniem co najwyżej średnim.

O przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Programu Region, Gospodarka i Praca mogą się ubiegać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w:

 • rozwijających się usługach,
 • istotnych dla regionu branżach: ICT, logistycznej, kolejowej, chemicznej, motoryzacyjnej, stoczniowej, turystycznej, rafineryjnych, usługach biznesowych (BPO/SSC);
 • branżach kluczowych np. elektroniczna, przetwórstwa rolno – spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa rybnego, sektor drzewno – meblowy, maszynowy, meblarski, produkcja papieru, informatyka i telekomunikacja, biotechnologia i farmaceutyka, budownictwo;
 • realizujące przedsięwzięcia w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) i ZPT (Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych);
 • inteligentnych specjalizacjach regionu: technologie off-shore i portowo – logistyczne; technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw; technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

2. Projektu "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie malborskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałania 5.1.2 dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia dodatkowo spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • kobieta,
 • osoba długotrwale bezrobotna (osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • osoba bezrobotna niepełnosprawna,
 • osoba powyżej 50 roku życia,
 • osoba o niskich kwalifikacjach (tj. osoba bez wykształcenia lub posiadająca wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne).

3. Rezerwy Ministra w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, producenci rolni oraz niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły, które spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Informacje dotyczące wszystkich naborów

 1. Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie może przekroczyć kwoty 18.000,- zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).  
 2. W ramach wnioskowanych środków można ubiegać się o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Malborku, dla których został ustalony profil pomocy II w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 3. Zgodnie z art. 36 ust. 5 lit. f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.
  1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (załączniki należy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez umieszczenie na każdej stronie klauzuli: „potwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i podpisem) należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, przy Al. Armii Krajowej 70, 82 – 200 Malbork, pokój nr 12, I piętro (Sekretariat).
 1. Wnioski, które wpłyną przed lub po wskazanym wyżej terminie oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 2. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data faktycznego wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.
 1. Do wniosku należy dołączyć wypełniony druk krajowej oferty pracy.
 2. Wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, w trybie konkursowym,  przez komisję powołaną przez Dyrektora PUP, według n/w kryteriów:
 • Spójność przedstawionej specyfikacji zakupów z tworzonym stanowiskiem pracy,
 • Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji,
 • Doświadczenie w dotychczasowej współpracy w zakresie zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym również wywiązywanie się z wcześniej zawartych umów,
 • Opinia pośrednika pracy w zakresie możliwości skierowania osób bezrobotnych na tworzone stanowisko pracy.
 1. Dla każdego wniosku komisja może przyznać maksymalnie 40 pkt. Po dokonaniu oceny merytorycznej wszystkich wniosków powstanie lista rankingowa na podstawie, której najwyżej ocenione wnioski otrzymają refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Nie jest możliwe przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w przypadku gdy wniosek otrzyma mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów tj. 24.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku pod nr tel. (055) 272-33-51 wew. 321 lub w siedzibie Urzędu pokój nr 10.

Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, pokój nr 10 lub na stronie internetowej www.pup.malbork.pl

Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
ikona DOC Regulamin dotacji i refundacji - PRRP 03.10.2017.doc 09-10-17 09:35 487KB pobierz
ikona DOC Wniosek_ref_stan_pracy_ 07.2017.doc 27-07-17 07:15 545KB pobierz
powrót do listy

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

Kontakt do pracownika urzędu
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
     (55) 272 33 51 w. 321 - pokój nr. 10  

 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 39188
 • kh7MGZBpjmejC_J6y6aQ6a1W8RB1NTOUFwh36xIyYk896D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • YAXew2vZP2L3sUeKjrhg1yU_s01oyNMO48wLv6msLJU96D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • fckrfKJUjKCdKfbSWJobh3l6HRO0Zy_saNItH3r0Bf896D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • qSxEWkXdjqKln2LlQPqddt3LmcKMQQiumhOup7YShIE96D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • g-vTpIHS4yEOB8OggS34H-jAkDkj3OHXU4EfHMi5bDo96D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • QKfZwwfmH2xYKxR5xRC2XTW5x1X3m1GkYnTdLoOlc7A96D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • 5pWaxNxsyj4ZWtMZaGZrJHO3bYM5UVeupr7VdjslTT096D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • LRG5o0EBDaFQa32ufIstFjQreP3CAWl_C-ZMvv22ZtI96D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • lX39vrOcihSE7xKl5B1bEDl-R27Vc8Jk1bzu6G-gMeM96D5INVifRR7z_Y4MGDyCMx3ot_yFcB0cyb_AwCClAg

 • XmzjXW3LZvUsF3nNN6cCCei_IIpHgWo0BNMA9UbXGjbAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • rdaNY---WjLT9KRP7oZu6OLrEhPlk0moVuGGtHhkdU3AlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • 7D-kAKZ7LGEmgKVjplMzpC2kTpc5-bfERhoez9wPeeXAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • 5lp67FYcociWsvoqPaQJfs13gcGPvDJVgYC7X23AzrzAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • 4BH-5zAXXGoxf7XjtiPuTvm-iLN6tis3ujSC8HcfH6fAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • r2ONLVQ0iY6rA7HVFVn-_JttAaln6VgUcboTn8r23KzAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • cdTdVe1NOKUx8X83QKA-nsM4yxe-R3ytSfoyGCiK9j3AlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • nk5GlH-DMa0sdkC6FaK-aW_hmuI8CwVtPnIQReJ0BrXAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • ACNNhMO1t2tHI1G5_hrohPRvPu6nST1Uq6MWiRc48EnAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • QiFyuzOqZGh69JyT_kq3S1tY6ACBpdbmrqFFJi_rxavAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

 • b0jb1LpieOhdjaYxmT7smOdyboCIg9_bSC1W4m2i6tnAlWyK8Xu8Fib-wRsffvOsjvp0wsIImLW9rp7QYkliKA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl