Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Powiatowy Urząd Pracy
w Malborku

al. Armii Krajowej 70
82 - 200 Malbork

tel. 55 272 33 51, fax. 55 272 33 51
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Malborski - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

mi1DUpp7YAY4VuOuOw00PqRvnAiIbnrym5BY_msTW6I

D4a8z1oatC9_bH6-dsUDy1KNjIPnCc62edyGYeEhUcs

-4nXJ4PdGUEkIMkEWudCrpNToCQYahgUOoiG9msJJZc

AcPo_bTJfUMOEHSATD1lYzjcno2FzU96XC5uxcnGDrU

o375Fv2FFj9DY__cbNs052AHC05q0yWgNVcN229KJ8Q

Po3gjL6j_A9iD-vCWCdedHMOsliLZSWCabkzZbDQKQg

0QrT1X7IiX7vFuqGgSxN2YyBkEZcVVYLUhKargwXmVc

fxm8J8BltJeFG68LJJKH-gBg6fR-kPrivIfzLL_xaTw

z6hVxMNTvpFRgZ2iPrlxpo14Rw_k1WiGrsyMXmN7Y-s

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
82 - 200 Malbork,
Al. Armii Krajowej 70

tel. 55 272 33 51 do 55
fax 55 272 33 51

Strona internetowa: www.pup.malbork.pl
e-mail:     oraz 

Godziny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku
Urząd pracuje w dniach od poniedziału do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00
Obsługa interesantów: 7.30 - 14.00
Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy

Tablica informacyjna

Dział 

Nr pokoju

Wew.
numer
tel.

 Rodzaj załatwianych spraw

Dyrektor

 12

302

Nadzór i koordynowanie prac związanych z całokształtem działalności Powiatowego Urzędu Pracy

Z-ca Dyrektora

 12

303

Odwołania od decyzji administracyjnych, postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział
Pośrednictwo
Pracy

 16

304

Świadczenie usług EURES, zwolnienia grupowe, rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy Obywatelowi  Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, informacja Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi, organizacja targów pracy i giełd pracy,

 16

323 325

Obsługa pracodawców,  zgłaszanie krajowych ofert pracy,

8

309
310
316

Aktywizacja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy, informacja o ofertach, usługach i instrumentach rynku pracy,

20
22
23

307
330
313

Doradca zawodowy; poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne, informacja zawodowa, pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy,

 Dział
Programy
Rynku
Pracy

11
13

320
322

Organizacja szkoleń osób bezrobotnych, pożyczki szkoleniowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, staże, zwrot kosztów dojazdu, prace społecznie użyteczne, finansowanie kosztów studiów podyplomowych; finansowanie egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych, uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, dodatki aktywizacyjne,

 14

324

Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7

 10

321

Refundacja kosztów wyposażenia  i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
Przyznawanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, informacja i wnioski,
Informacje i wnioski dotyczące przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

Dział Finansowo-Księgowy

 21

340

Główny księgowy,

 29

335

Obsługa finansowa Funduszu Pracy i innych funduszy, obsługa budżetu,

 29

336

Obsługa finansowa Funduszu Pracy, obsługa kasowa,

 29

334

Kadry i płace,

Dział Organizacyjno – Administracyjny

 13

322

Sprawy organizacyjne i administracyjne, zamówienia publiczne, statystyka i analizy rynku pracy, obsługa Powiatowej Rady Zatrudnienia,

 24

306

Informatycy,

 12

301
305

Sekretariat,

 

308

Składnica akt i archiwum zakładowe,

Dział Ewidencji i Świadczeń

 25

339

Ewidencja i świadczenia, ubezpieczenia społeczne osób bezrobotnych,

 28

 333

Ewidencja i świadczenia,

1

326 332

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ustalanie kapitału początkowego, wydawanie zaświadczeń i druków dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

  Dział Projektów

15

 328

Programy i projekty krajowe i unijne

 15A

 327

Utworzono: 2012-08-02 09:38 | Redagował: Arkadiusz Popławski 2015-01-02 09:39
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 17809
 • HW4TnTcThZbrj32KfDWyo8_CfY7BxThSTBKyfur9Eeg

 • 1vYgoidXSWNfBcBJsrrQPwX7ZBjfXG_7MK00iU5SX50

 • 0Vxww6Cp6kmCVz_-z22pPs4gOeXp1Xv2vAH-CYLjSfU

 • LXti1b5dubWXNCPCAoT9bnmOhi1hTVrIPq5PdGvt3wI

 • rU5G6UAqEHYPOm59AUZuz_w47pJXditHQk00QSdd99E

 • hWxIwPz98IXEoWzAdzArp4TLXKDFbIKYG5GGg2wpy_w

 • emYIYGB64y32eA6GMgy6fOXcfRcfWf_-c8SAuffbAjM

 • 4HoUzJRmlhrvwLHZ1IXbxUXEvPRexubEQUDTkfUQXIo

 • bFc8r1LxAXzf7whjgthD26t7mi7F6jlcXCCknqVwCQ4

 • wZu_vsQl1xHAzRkmv6TIyonyPxoXyvNTPKHP7VHFp0c

 • i4-LMp48zs3NuahZPg_NuwRZCytU5KmiZjEedgcEVXY

 • 9dKWEBZTAQ72JQFgTUXXCxakOzki7qoWcmmg3RepRMo

 • fB25Uq6WTKC9yM6ycoWoq8SUYRLEDNSYa4zKqwB63M0

 • u6lZq7KRiU7lS6AAmqWq64xOsu-pJ4bcG2j3GsSgw38

 • nDsEL1fz0ae-TFkNgfSEz7FSis4u2JU2pHsAFbxPE30

 • nZJyHzvc5Lm2MC9XvJ1OiFzn0Dp8YPc8BB-7NJiSROk

 • 391Eyhy3BDmPpcHe7ygfYCzRbJzIUTysQDCqZv6suqQ

 • 30Ijw6806GiIcUqKsecLBVoZ4gFiNRvqLoyxaOnKp4U

 • L9a5aPVySPekVidC7OhGsQbbqNSGTvXUXr8p190V7S8

 • 5bhMWPnQVznzb4oYzX6Zx47zNW-5zbZ5-jQXVQtYzbQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl